Κλειδαράς Γεωργιάδης

 • Τηλέφωνα:    210 95 95 95 95 
                        210 34 11111
                        210 95 99999
  Κινητά:        693 95959595 
                        693 9411111
                        6944 26 6666 
                        699 95 99999
  Email:           kleidaristos@gmail.com